Choroba Autyzm

Wpisy

 • niedziela, 09 stycznia 2011
  • Zastosowanie diety bezglutenowej i bezkazeinowej u osób z autyzmem

   Zastosowanie diety bezglutenowej i bezkazeinowej u osób z autyzmem

   Te notatki powinny być potraktowane jako obserwacje. Nie stanowią zalecenia ani poparcia zastosowania diety w zmniejszeniu objawów autyzmu. Decyzja o zastosowaniu tej metody należy wyłącznie od osoby z autyzmem lub osób odpowiedzialnych. Stanowczo zalecamy, aby każdy , kto zastanawia się nad takim leczeniem poszukał poparcia lekarza i jeśli to możliwe , kompetentnego dietetyka lub żywieniowca.

   Podstawy teoretyczne

   We wczesnych latach osiemdziesiątych pewna liczba badaczy ( Herman i Panksepp) zanotowali podobieństwo między efektami działania opiatów ,takich jak morfina na zwierzętach, a symptomami autyzmu. Panksepp zakłada, że ludzie z autyzmem mogą mieć podniesiony poziom opiatów, które występują w naturalny sposób w centralnym układzie nerwowym (= mózgu) ludzi. Najbardziej znanym z tych naturalnie występujących związków opiatowych jest beta- endorfina ( morfina wewnątrzpochodna) i z całą pewnością istnieje współzależność między znanymi efektami tego związku a objawami autyzmu. Zaraz potem Gillberg dostarczył dowodów na podniesiony poziom "endorfinopodobnych substancji" w płynie mózgowo- rdzeniowym niektórych osób z autyzmem. W szczególności podwyższony poziom występował u tych dzieci, które wydawały się słabiej odczuwać ból i które wykazywały skłonności do samookaleczania . Mniej więcej w tym samym czasie Reichelt dostarczył dowodów istnienia nienormalnych peptydów w moczu ludzi z autyzmem. My , jak wiele innych grup próbowaliśmy potwierdzić jego odkrycia i chociaż metoda była względnie prosta ,istniały trudności techniczne i próby były początkowo bezskuteczne. Później przeszliśmy na bardziej zaawansowaną technikę i udało na się potwierdzić doświadczenia Reichelta. W moczu około 70-80 % istnieje podniesiony poziom peptydów opiatowych. Ilości tych związków wykrytych w moczu są o wiele za duże aby mogły pochodzić z centralnego układu nerwowego. Ilości te są takie, że mogą jedynie pochodzić z niekompletnego rozkładu pewnych pokarmów. Białka składają się z długich łańcuchów jednostek zwanych aminokwasami . Normalnie białka są trawione przez enzymy w jelitach i rozkładane na te jednostki. Jednak, jeśli z jakiegoś powodu to trawienie jest niepełne, powstaną krótkie łańcuchy aminokwasów zwanych peptydami. Peptydy te mogą być biologicznie aktywne i mogą powodować objawy, które obserwujemy w autyzmie. Większość tych peptydów jest wydalana z moczem. AUTYZM DIETA Małe ilości przedostają się do mózgu i zmieniają lub zakłócają jego działanie. Możliwe, że związki te bezpośrednio zakłócają działanie mózgu albo, że łączą się z enzymami, które rozkładają nasze naturalnie występujące enzymy. Konsekwencje są takie same w każdym przypadku. Wiadomo, że kazeina ( z ludzkiego lub krowiego mleka) rozkłada się w żołądku, tworząc peptydy znane jako kazeinomorfina , które, jak sugeruje nazwa , mają działanie opiatowe. Podobne efekty powoduje gluten z pszenicy i innych zbóż - w tym wypadku powstałe peptydy nazywają się glutenomorfinami. Jeżeli ta hipoteza nadmiaru opiatów jest prawidłowa, można podjąć różne działania. Po pierwsze można rozważyć lek antyopiatowy " Naltrexone" i istnieją doniesienia o obiecujących rezultatach. Nie wszystkie próby zastosowania " Neltrexone" dały pozytywne rezultaty, ale tam gdzie była zastosowana właściwa bardzo niska dawka , rezultaty zdają się być lepsze. Alternatywnie można zastosować dietę wykluczającą kazeinę ( mleko i produkty mleczne) lub gluten ( pszenica i inne produkty zbożowe). Można określić na podstawie wzoru peptydów w moczu czy należy zastosować dietę bezkazeinową czy bezglutenową , czy obie. Zaobserwowano, że dzieci, u których autyzm wystąpił około okresu urodzenia mogą mieć problemy z kazeiną , a te, u których autyzm wystąpił około drugiego roku życia- z glutenem. Niektóre dzieci mogą mieć problemy z obydwoma. Norwescy koledzy Reichelta opublikowali dane, które potwierdzają skuteczność takich programów dietetycznych. Nie było innych naukowych prób potwierdzenia skuteczności takich diet. Wielu ludzi eksperymentowało indywidualnie i donoszą oni o pozytywnych reakcjach. W opracowaniach doniesień rodziców przez Rimlanda , rezultaty wydają się być lepsze niż w jakiejkolwiek terapii z zastosowaniem leków.

   Aspekty praktyczne

   Teoretyczne procesy opisane tutaj są z natury raczej toksykologiczne niż alergiczne. Rezultaty są bardziej podobne do zatrucia niż do wyjątkowej wrażliwości takiej jaka występuje w celiakii lub wrażliwości na barwniki w żywności. Wycofanie produktów zawierających gluten i / lub kazeinę wymaga aktywnego udziału osób odpowiedzialnych za dobre samopoczucie dziecka. Testy, często były zrujnowane przez życzliwego krewnego lub terapeutów, którzy uważali te propozycje za bzdury. Produkty bezglutenowe i bezkazeinowe oraz zasady co do ich użycia są dostępne w sklepach ze zdrową żywnością. Dietetycy i żywieniowcy mogą również służyć radą. Początkowo efekty diety mogą być negatywne. Bóle żołądka, niepokój, ospałość należą do typowych. Doświadczenie sugeruje, że są to dobre znaki wskazujące na dobrą reakcję. Reichelt poleca trzymiesięczny okres próbny. Jeśli efekty nie wystąpią w tym czasie, później jest to mało prawdopodobne. Doświadczenie sugeruje również, że rezultaty łatwiej wystąpią u małych dzieci. Efekty u dorosłych osób wydają się mało wyraźne. U młodszych dzieci (poniżej 4 roku życia) może być właściwe wycofanie alergizujących pokarmów etapami w okresie około dwóch tygodni. Biorąc pod uwagę, że istnieje kilka prawdopodobnych przyczyn autyzmu nie można się spodziewać, że będzie istniało jedno rozwiązanie dla wszystkich przypadków.

   Wnioski:

   Istnieje spora ilość dowodów potwierdzających tę hipotezę i z pewnością jest ona warta rozważenia. Autyzm dieta Zastosowanie diety musi być potraktowane jako eksperyment i nie można obiecać pozytywnych rezultatów. Użycie diety może być o wiele mniej szkodliwe niż inne działania medyczne lub terapeutyczne, ale należy ją wprowadzać z ostrożnością. Będziemy wdzięczni za jakiekolwiek pozytywne lub negatywne informacje od osób stosujących tę dietę w leczeniu autyzmu

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „Zastosowanie diety bezglutenowej i bezkazeinowej u osób z autyzmem”
   Tagi:
   Autor(ka):
   ddsemseo
   Czas publikacji:
   niedziela, 09 stycznia 2011 18:08
 • czwartek, 09 grudnia 2010
  • O potrzebie leczenia dzieci z autyzmem


   Problem autyzmu występującego u dzieci staje się coraz bardziej powszechny. Ostatnie statystyki mówią, że zaburzenie rozwoju dzieci z tzw. spektrum autyzmu jest diagnozowane raz na 166 dzieci, co sprawia, że zaburzenie to staje się poważnym problemem społecznym. Problem ten będzie narastał i zmieniał swą postać wraz z dorastaniem osób dotkniętych tym zaburzeniem.

   Szacuje się, że autyzmem w Polsce dotkniętych jest około 50 tysięcy osób, w tym około 10 tysięcy dzieci. Dane te są jednak niepełne i z pewnością zaniżone, gdyż w dalszym ciągu wiele przypadków nie jest prawidłowo diagnozowanych. (Autyzm objawy) Należy wspomnieć również o tym, że zaburzenia autystyczne mają różną postać i nasilenie a dominujące objawy potrafią skrajnie się różnić, co dodatkowo utrudnia trafną klasyfikację choroby.

   Istnieją spory dotyczące przyczyn dramatycznego wzrostu autyzmu w populacji. Przypuszczalnie lepsze narzędzia diagnostyczne i rozleglejsza wiedza na ten temat sprawiają, że zaburzenia rozwoju dzieci są powszechniej diagnozowane. Wiele wskazuje jednak na to, że mamy do czynienia również ze złożonymi  czynnikami środowiskowymi, które mogą uruchomić  zaburzenia rozwoju dzieci dające obraz autyzmu. W ciągu ostatnich lat  wzrost zachorowań na autyzm jest na tyle niepokojący, że coraz częściej mówi się o „epidemii autyzmu”.

   Od  przeszło 40 lat Instytut Badań nad Autyzmem w USA ( Autism Research Institute) zajmuje się pracą nad badaniem i opracowaniem medycznych interwencji w leczeniu autyzmu pod hasłem  DAN! (Defeaet Autism Now!), dzięki czemu tysiące dzieci, głównie w USA, zostało poddanych leczeniu. Stan wielu z nich uległ znacznej poprawie w każdej sferze rozwoju, znane są również przypadki wyleczenia. Przekonanie, że autyzm jest chorobą nie tylko nieuleczalną, ale również niepoddającą się żadnemu leczeniu, okazuje się błędne.

   Przypuszcza się, że te przypadki autyzmu, których wzrost notuje się w ostatnich latach mają podłoże przynajmniej częściowo odwracalnych uszkodzeń układu nerwowego, pokarmowego i odpornościowego spowodowanych wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych.

   Instytut Badań nad Autyzmem jako czynniki zewnętrzne wymienia zanieczyszczenie środowiska, nadmierne używanie antybiotyków i szczepionek, które trafiają na podatny grunt osobniczej skłonności genetycznej. Splot tych czynników może generować wystąpienie autyzmu u dziecka. Podatność genetyczną wiąże się m.in. z dysfunkcją metalotioneiny odpowiedzialnej za utrzymanie gospodarki miedzi i cynku oraz mającej liczne funkcje w organizmie, które, jak wykazały badania, są zaburzone u większości dzieci z autyzmem.

   Szybka interwencja medyczna daje większą szansę poprawy stanu dzieci, tym bardziej, że ostatnimi laty notuje się najwięcej przypadków autyzmu u dzieci występującego po okresie normalnego rozwoju. Wiele wskazuje na to, że dzieci te padły ofiarą czynników uszkadzających ich system nerwowy. Autyzm leczenie.

   Autyzm traktowany wyłącznie jako zaburzenie natury psychicznej, według ostatnich badań wiąże się z licznymi problemami somatycznymi , które do niedawna były ignorowane jako niewysuwające się na pierwszy plan.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   ddsemseo
   Czas publikacji:
   czwartek, 09 grudnia 2010 01:12
  • Światowy Dzień Autyzmu

   Dzień Autyzmu obchodzony jest od 2008 roku i ma za zadanie uwrażliwiać społeczeństwo na problematykę autyzmu i niepełnosprawności.

   W Polsce nie prowadzi się szczegółowych statystyk na  temat zachorowalności na autyzm. W krajach Europy zachodniej, wg doniesień, nawet jedno na setkę (1/100) dzieci ma zaburzenia autystyczne, przy czym chłopcy stanowią ok. 80% tej grupy.

   Autyzm to jedno z bardziej skomplikowanych i niewyjaśnionych medycznie zaburzeń rozwojowych, których etiologia nie jest jasna. Od ponad pół wieku prowadzone są badania ukierunkowane na wyjaśnienie przyczyn tego zaburzenia. Autyzm to nieprawidłowa praca mózgu powodująca szerokie spektrum objawów i zachowań autystycznych, m.in. AUTYZM OBJAWY:

   trzepotanie rączkami
   częste napady histerii lub agresji
   przeraźliwe krzyki (bez uzasadnionej przyczyny)
   wprawianie w ruch wirowy różnych przedmiotów
   echolalia (powtarzanie zasłyszanych wcześniej zwrotów, fraz nieadekwatnie do sytuacji)

   Zasadnicze cechy autyzmu to: nieumiejętność komunikacji, nie rozwijające się samoistnie u dziecka interakcje społeczne, oraz mocno ograniczone formy aktywności. Dzieci izolują się od otoczenia, w którym są narażone na nasilone bodźce zewnętrzne. Inaczej odczuwają dotyk, zapach, inaczej odbierają światło, temperaturę. Często są nadwrażliwe na niektóre z bodźców, a na inne wykazują zmniejszoną wrażliwość. Autyzm dieta.

   Leczenie autyzmu możliwe jest poprzez prowadzenie intensywnej, zindywidualizowanej terapii. Równolegle stosuje się leczenie farmakologiczne. Autyzmu nie można wyleczyć (nie ma leku na autyzm), ale właściwa terapia to szansa na usprawnienie, a nawet samodzielność w przyszłości. Autyzm nieleczony doprowadza do trwałego kalectwa i kompletnej marginalizacji społecznej osoby autystycznej, a często też całej rodziny.

   Koszty leczenia i terapii są bardzo wysokie. Niewielu rodziców jest w stanie im sprostać i właściwie zapewnić dziecku pomoc terapeutyczną. Brakuje też wystarczającej ilości ośrodków terapeutycznych i szkół dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (do których niewątpliwie należą dzieci cierpiące na autyzm). Często wykazują duże zdolności w wybranych obszarach, ale niższy poziom funkcjonowania nie pozwala im na właściwy rozwój w nieprzystosowanych do tego typu nauczania placówkach. Skazane są na nauczanie indywidualne. Czas nauki w wymiarze 12 godzin tygodniowo jest niewystarczający i dodatkowo powoduje odizolowanie dziecka od grupy rówieśniczej. Ten problem dostrzega Fundacja SILENTIO (Organizacja OPP uprawniona do otrzymywania 1 proc. podatku, KRS 0000326128). Fundacja jest w trakcie przygotowań do nowatorskiego projektu utworzenia szkoły dla autystów. Realizowany program nauczania - jak zapowiada Magdalena Pal - będzie oparty na sprawdzonych programach realizowanych z dużą skutecznością w placówkach tego typu na świecie. Szersze informacje na temat projektu oraz problematyki autyzmu można uzyskać na stronie.

   Należy pamiętać, że bardzo wczesna diagnostyka i intensywne oddziaływania terapeutyczne, wraz z właściwie prowadzoną edukacją mogą sprawić, że dziecko w ciągu kilku lat nabędzie umiejętności pozwalających na włączenie się do życia społecznego.

   Podczas Dnia Autyzmu poświęćmy chwilę czasu na refleksję: z jakimi trudnościami spotykają się osoby dotknięte autyzmem? Jak trudno jest rodzinom, w których pojawia się dziecko niepełnosprawne? Wreszcie, jak my jako społeczeństwo jesteśmy w stanie pomóc? Pamiętajmy, że prosty gest chwili rozmowy z dzieckiem autystycznym, które nie ma przyjaciół, ponieważ jest „inne”, bardzo wiele znaczy. Czy też zwykła akceptacja i wyrozumiałość w sytuacji, gdy stykamy się z osobą autystyczną, która akurat w danym momencie przeżywa niezrozumiały dla niego świat reagując krzykiem i agresją. Te dzieci też mają prawo korzystać z całej przestrzeni tak jak my. Nie muszą być zamknięte w czterech ścianach własnych domów… Leczenie autyzmu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   ddsemseo
   Czas publikacji:
   czwartek, 09 grudnia 2010 00:53
  • Homeopatia w leczeniu autyzmu

   Homeopatia

   Homeopatia jest taką dziedziną medycyny naturalnej, która ma zarówno wielu zwolenników jak i sporo sceptyków.

   Zasadą homeopatii jest – podobne leczy się podobnym. Polega ona na bardzo silnym rozcieńczeniu substancji pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub mineralnego, która mogłaby wywołać jakąś chorobę. Po rozcieńczeniu następuje wstrząsanie roztworu. Autyzm dieta Zdarza się, że pozostaje po tym procesie jedynie woda bez danej substancji, jednakże ma ona oczekiwane rezultaty. Uważa się, że w takiej wodzie jest wówczas jakiś „ukryty” potencjał.

   Efekty leczenie homeopatycznego są udowodnione naukowo. W wyniku procesu rozcieńczania i wstrząsania lek homeopatyczny nie ma toksyn, dzięki czemu nie szkodzi, lecz pobudza organizm do walki z chorobą, skłaniając go do samoleczenia. Mechanizm obronny reaguje na lek wytwarzając przeciwciała, dzięki czemu zdrowiejemy.

   Leki homeopatyczne są proste w użyciu, dobrze tolerowane przez organizm i szybko wykazują działanie. Można je stosować profilaktycznie, a także w początkowych stadiach jakiś infekcji, by nie dopuścić do rozwoju stanu zapalnego. Dobrym rozwiązaniem jest też stosowanie homeopatii, jako uzupełniającego leczenia poważniejszych chorób. Kuracja homeopatyczna jest bezpieczna i skuteczna. Zawsze trzeba pamiętać o stosowaniu się do zaleceń homeopaty czy wskazań na ulotce, aby w prawidłowy sposób je przyjmować.

   Leczenie homeopatyczne jest jak najbardziej wskazane, lecz nie zastąpi opieki lekarskiej. Przy pewnych chorobach trzeba korzystać z konwencjonalnej medycyny, wspierając się naturalnymi metodami.

   Czy autyzm jest uleczalny?

   Według medycyny konwencjonalnej NIE, według homeopatii – w wielu przypadkach – TAK.

   Jeśli nawet zmiany nie cofną się całkowicie, homeopatia jest w stanie spowodować u dzieci z autyzmem niespotykane zmiany. Potrafi poradzić sobie nie tylko z problemami społecznymi, behawioralnymi i trudnościami w uczeniu się, ale może również pomóc w przypadku wielu ostrych i przewlekłych problemów ze zdrowiem.

   Ponieważ homeopatia leczy osobę jako całość, bierze pod uwagę wszystkie czynniki stanowiące unikalne połączenie objawów i zachowań, sympatii i antypatii dziecka. Leczenie homeopatyczne ma charakter zindywidualizowany, więc nie ma jednego leku używanego we wszystkich przypadkach autyzmu. Przeciwnie, praca homeopaty polega na dopasowaniu do danego dziecka jednego z ponad dwóch tysięcy leków.

   Leczenie homeopatyczne autyzmu (Leczenie autyzmu) jest procesem długotrwałym, który można przyspieszyć stosując zaawansowane metody homeopatyczne. Rodzice i lekarz homeopata mogą obserwować objawy poprawy, często już na podstawie dawki testowej.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „Homeopatia w leczeniu autyzmu”
   Tagi:
   Autor(ka):
   ddsemseo
   Czas publikacji:
   czwartek, 09 grudnia 2010 00:45
  • Diagnostyka

   Diagnostyka autyzmu jest bardzo kompleksowa, jest to najczęściej obserwacja dziecka w różnych sytuacjach: w trakcie samotnej spontanicznej aktywności, podczas różnych czynności wykonywanych z rodzicami lub innymi osobami zaangażowanymi w proces diagnostyczny. Dużą rolę odgrywa obserwacja w sytuacjach społecznych - z innymi dziećmi oraz w zabawie.

   Autyzm można pomylić z wieloma innymi zaburzeniami, które występują w wieku dziecięcym – ADHD, poalkoholowy zespół płodowy, niektóre psychozy dziecięce. Osoba zaangażowana w diagnostykę będzie poszukiwać różnych nieprawidłowości rozwojowych (Autyzm objawy), czasami może być konieczne wiele spotkań diagnostycznych. Dziecko może zostać poproszone o wykonywanie różnego rodzaju czynności, zabaw, interakcji z innymi ludźmi, z przedmiotami. Rodzice mogą być proszeni o różnego rodzaju „zadania domowe” polegające na wnikliwej obserwacji i notowaniu różnego rodzaju zachowań dziecka. Chociaż objawy autyzmu często pojawiają się bardzo wcześnie, diagnoza najczęściej jest stawiana między 2 a 3 rokiem życia, kiedy to deficyty w rozwoju mowy i w interakcjach społecznych są najlepiej widoczne.

   Szczegółowe kryteria diagnostyczne, którymi posługują się specjaliści. W zależności od doświadczeń placówki używa się standardów amerykańskich bądź europejskich. Kryteria diagnostyczne autyzmu dziecięcego wg. ICD-10 (europejskie) to:

   1. Nieprawidłowy lub upośledzony rozwój wyraźnie widoczny przed 3. rokiem życia, w co najmniej jednym z następujących obszarów:

   • rozumienie i ekspresja językowa używane w społecznym porozumiewaniu się,
   • rozwój wybiórczego przywiązania społecznego lub wzajemnych interakcji społecznych,
   • zabawa funkcjonalna lub symboliczna.

   2. Łącznie musi wystąpić, co najmniej sześć objawów spośród wymienionych w poniższych punktach, przy czym co najmniej dwa z punktu pierwszego oraz co najmniej po jednym z drugiego i trzeciego:

   Jakościowe nieprawidłowości wzajemnych interakcji społecznych, manifestujące się, w co najmniej dwóch z następujących obszarów:

   • niedostateczne wykorzystywanie kontaktu wzrokowego, wyrazu twarzy, postawy ciała i gestów do odpowiedniego regulowania interakcji społecznych,
   • niedostateczny (adekwatnie do wieku umysłowego i pomimo licznych okazji) rozwój związków rówieśniczych, obejmujących wzajemne współdzielenie zainteresowań, aktywności i emocji,
   • brak odwzajemniania społeczno-emocjonalnego, przejawiający się upośledzeniem lub odmiennością reagowania na emocje innych osób; lub brak modulowania zachowania odpowiednio do społecznego kontekstu; lub słaba integracja zachowań społecznych, emocjonalnych i komunikacyjnych,
   • brak spontanicznej potrzeby dzielenia z innymi osobami radości, zainteresowań lub osiągnięć (np. brak pokazywania, przynoszenia lub wskazywania innym ludziom przedmiotów osobistego zainteresowania).

   Jakościowe nieprawidłowości w porozumiewaniu się, manifestujące się w co najmniej jednym z następujących obszarów:

   • opóźnienie lub całkowity brak rozwoju języka mówionego, które nie wiążą się z próbą kompensowania za pomocą gestów lub mimiki jako alternatywnego sposobu porozumiewania się (często poprzedzane przez brak komunikatywnego gaworzenia),
   • względny niedostatek inicjatyw i wytrwałości w podejmowaniu konwersacji (na jakimkolwiek występującym poziomie umiejętności językowych),
   • stereotypowe i powtarzające się wykorzystywanie słów i wyrażeń,
   • brak spontanicznej różnorodności zabawy w udawanie (,,na niby") lub zabawy naśladującej role społeczne.

   Ograniczone, powtarzające się i stereotypowe wzorce zachowania, zainteresowań i aktywności przejawiane, w co najmniej jednym z następujących obszarów:

   • pochłonięcie jednym lub liczniejszymi stereotypowymi zainteresowaniami o nieprawidłowej treści i zogniskowaniu, lub jednym lub więcej zainteresowaniami nieprawidłowymi z powodu swej intensywności i ograniczenia, a nie z powodu treści i zogniskowania,
   • wyraziście kompulsywne przywiązanie do specyficznych, niefunkcjonalnych czynności rutynowych i zrytualizowanych,
   • stereotypowe i powtarzające się manieryzmy ruchowe, obejmujące stukanie bądź kręcenie palcami; lub złożone ruchy całego ciała,
   • koncentracja na cząstkowych lub niefunkcjonalnych właściwościach przedmiotów służących do zabawy (jak np. ich zapach, odczuwanie powierzchni, powodowanego hałasu lub wibracji). AUTYZM LECZENIE

   3. Obrazu klinicznego nie można wyjaśnić innymi objawami całościowych zaburzeń rozwojowych, specyficznymi rozwojowymi zaburzeniami rozumienia języka z wtórnymi trudnościami społeczno-emocjonalnymi, reaktywnymi zaburzeniami przywiązania ani zaburzeniem selektywności przywiązania, upośledzeniem umysłowym z pewnymi cechami zaburzeń emocji i zachowania, schizofrenią o niezwykle wczesnym początku, ani zespołem Retta.

   Należy pamiętać, że diagnostyka polega na czymś więcej niż tylko spełnieniu powyższych kryteriów. Autyzm jest zaburzeniem o bardzo złożonym obrazie, powyższe kryteria odnoszą się tylko do jednej, często występującej jego formy. Istnieją inne, które nie spełniają powyższych kryteriów.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   ddsemseo
   Czas publikacji:
   czwartek, 09 grudnia 2010 00:40
  • Co to jest autyzm

   Autyzm to całościowe, rozległe zaburzenie rozwoju. Wpływa ono na przebieg różnych procesów i znacznie ogranicza możliwości samodzielnego, niezależnego od opieki innych ludzi życia.

   Obecne badania sugerują, iż mniej więcej jedno dziecko na tysiąc cierpi na autyzm klasyczny a jedno na 250 cierpi na zaburzenia należące do spektrum autystycznego, czyli łagodniejsze formy autyzmu.

   Najistotniejsze dla rozwoju każdego człowieka jest jego pierwsze sześć lat życia. Jest to okres, w którym nasz umysł przyswaja sobie ogromną ilość informacji, potrzebnych nam do późniejszego funkcjonowania. Dlatego w przypadku autyzm jak najwcześniej postawiona diagnoza oraz terapia stanowią klucz do sukcesu w postaci znaczącej poprawy w funkcjonowaniu dziecka.

   W tym czasie centralny układ nerwowy posiada największą plastyczność. Rozpoczęcie terapii we wczesnym okresie życia pozwala istotnie wpłynąć nie tylko na rozwój mowy, ale i znacznie rozwija zdolności społeczne oraz minimalizuje objawy autyzmu.

   Ważna jest ilość oraz jakość terapii, poziom wiedzy i zaangażowania rodziców. Istotne jest również dostosowanie warunków domowych do potrzeb dziecka. Takich efektów, jakich można się spodziewać w tym okresie nie osiągnie się już nigdy.

   Wczesne wykrywanie tego zaburzenia oraz jak najszybsze otoczenie pomocą dzieci cierpiących z tego powodu może zasadniczo zmienić ich życiowe szanse.

   Jeżeli oddziaływania terapeutyczne podjęte będą dostatecznie szybko (18-48 miesiąc życia) i będą bardzo intensywne rokowania są wówczas korzystniejsze.

   U osób przejawiających zaburzenia zaliczane do autystycznego spektrum zachowań występują:

   • nieprawidłowości w rozwoju społecznym, zwłaszcza w zdolności do uczestniczenia w naprzemiennych interakcjach społecznych;
   • deficyty i dysfunkcje w porozumiewaniu się - zarówno werbalnym, jak i niewerbalnym;
   • obecność sztywnych wzorców zachowania, aktywności i zainteresowań.

   Autyzm leczenie

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   ddsemseo
   Czas publikacji:
   czwartek, 09 grudnia 2010 00:23